Universiteti i Tiranës > Fakulteti i Shkencave Natyrore > Departamenti i Fizikës


Fakulteti i Shkencave Natyrore
«DEPARTAMENTI I FIZIKËS Godina B»

Përgjegjëse e departamentit
PROF. Polikron Dhoqina <<CV>>, E-mail: polikron.dhoqina@fshn.edu.al

DEPARTAMENTI I FIZIKËS

Departamenti i Fizikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, është departamenti më i madh i fizikës ndër të gjitha departamentet që ndodhen në universitetet e vendit. Misioni i tij mësimdhënës dhe shkencor përmblidhet në këto drejtime kryesore:
1. Përgatitja e mësuesve të fizikës për shkollat e mesme,
2. Përgatitja e fizikanëve, specialistë të shkencës së fizikës që mund të punojnë si pedagogë dhe kërkues në shkollat e larta ose në institucionet e ndryshme kërkimore shkencore,
3. Përgatitja dhe kualifikimi pasuniversitar në nivel masteri apo doktorate, i të diplomuarve në fizikë në të gjitha universitetet, diplomat e të cilëve njihen nga Universiteti i Tiranës,
4. Kërkimi shkencor në drejtime të ndryshme në shkencën e fizikës.SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments